Novena till Det Goda Rådets Moder

Mater boni consilii

17-25 April


av St. Frans av Sales


April 17

Madonna with Vetch Flower, Meister Wilhelm von Köln, copy.

The Art of Christianity Collection. AP00013. Used with Permission.

O Maria, Obefläckade Jungfru, min Moder, det goda rådets mäktiga Moder, ta mig under ditt vägledande beskydd. Okunnig och blind som jag är, kan jag knappt urskilja det verkligt goda från det som är ont, på grund av djävulens förförelser, mina egna lidelser och världens falska maximer, som drar mig bort från Nåden till fördömelsens vägar. Om du inte leder mig med ljuset av din himmelska visdom kommer jag inte att kunna undkomma evig olycka.


Du som var apostlarnas rådgivare vid Kyrkans grundläggande, hjälp också mig genom Dina kloka råd, så att jag troget kan fullgöra alla mina plikter gentemot Gud och min nästa. Jag lovar fullt och fast att alltid följa Dina råd, och att vid tvivel, med tillförsikt ta min tillflykt till Dig.  Jag lovar också att vårda en öm hängivenhet till Dig, som det goda rådets Moder, så att jag vägledd av Dig, efter nåden av ett gott liv och en salig död, får träda in i den ojämförliga härlighet med vilken Gud har krönt Dig, och i tacksamhet prisa och ära Dig i all evighet.

Amen.


V.   Be för oss, det goda rådets Moder.
R.   Att vi blir värdiga Kristi löften.Ave Maria x 3.


Låt oss bedja:

Påminn dig, milda Jungfru Maria, det goda rådets mäktiga Moder, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit övergiven..

Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min moder, du jungfrurnas jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets moder, Maria.

Amen.

Avslutande bön:

O Saliga Jungfru, värdig att bli Guds Moder, trofasta förmedlerska av de nådegåvor som din Son förlänar oss redan i detta liv, jag bönfaller Dig genom kärleken till din gudomlige Son, min Frälsare, Jesus Kristus, att av Den Helige Ande för mig utverka himmelskt ljus och det goda rådet, så att jag förstår att söka Guds härlighet och så främja min egen frälsning.


O Heliga Jungfru, på din mäktiga förbön hoppas jag bli bönhörd och från Himlen motta de nådegåvor jag ber om, ty näst efter Gud själv, är det till Dig jag sätter min tilltro.  

Amen.

April 18

Madonna with Vetch Flower, Meister Wilhelm von Köln, copy.

The Art of Christianity Collection. AP00013. Used with Permission.

O Maria, Obefläckade Jungfru, min Moder, det goda rådets mäktiga Moder, ta mig under ditt vägledande beskydd. Okunnig och blind som jag är, kan jag knappt urskilja det verkligt goda från det som är ont, på grund av djävulens förförelser, mina egna lidelser och världens falska maximer, som drar mig bort från Nåden till fördömelsens vägar. Om du inte leder mig med ljuset av din himmelska visdom kommer jag inte att kunna undkomma evig olycka.


Du som var apostlarnas rådgivare vid Kyrkans grundläggande, hjälp också mig genom Dina kloka råd, så att jag troget kan fullgöra alla mina plikter gentemot Gud och min nästa. Jag lovar fullt och fast att alltid följa Dina råd, och att vid tvivel, med tillförsikt ta min tillflykt till Dig.  Jag lovar också att vårda en öm hängivenhet till Dig, som det goda rådets Moder, så att jag vägledd av Dig, efter nåden av ett gott liv och en salig död, får träda in i den ojämförliga härlighet med vilken Gud har krönt Dig, och i tacksamhet prisa och ära Dig i all evighet.

Amen.


V.   Be för oss, det goda rådets Moder.
R.   Att vi blir värdiga Kristi löften.Ave Maria x 3.


Låt oss bedja:

Påminn dig, milda Jungfru Maria, det goda rådets mäktiga Moder, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit övergiven..

Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min moder, du jungfrurnas jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets moder, Maria.

Amen.

Avslutande bön:

O Saliga Jungfru, värdig att bli Guds Moder, trofasta förmedlerska av de nådegåvor som din Son förlänar oss redan i detta liv, jag bönfaller Dig genom kärleken till din gudomlige Son, min Frälsare, Jesus Kristus, att av Den Helige Ande för mig utverka himmelskt ljus och det goda rådet, så att jag förstår att söka Guds härlighet och så främja min egen frälsning.


O Heliga Jungfru, på din mäktiga förbön hoppas jag bli bönhörd och från Himlen motta de nådegåvor jag ber om, ty näst efter Gud själv, är det till Dig jag sätter min tilltro.  

Amen.

April 19

Madonna with Vetch Flower, Meister Wilhelm von Köln, copy.

The Art of Christianity Collection. AP00013. Used with Permission.

O Maria, Obefläckade Jungfru, min Moder, det goda rådets mäktiga Moder, ta mig under ditt vägledande beskydd. Okunnig och blind som jag är, kan jag knappt urskilja det verkligt goda från det som är ont, på grund av djävulens förförelser, mina egna lidelser och världens falska maximer, som drar mig bort från Nåden till fördömelsens vägar. Om du inte leder mig med ljuset av din himmelska visdom kommer jag inte att kunna undkomma evig olycka.


Du som var apostlarnas rådgivare vid Kyrkans grundläggande, hjälp också mig genom Dina kloka råd, så att jag troget kan fullgöra alla mina plikter gentemot Gud och min nästa. Jag lovar fullt och fast att alltid följa Dina råd, och att vid tvivel, med tillförsikt ta min tillflykt till Dig.  Jag lovar också att vårda en öm hängivenhet till Dig, som det goda rådets Moder, så att jag vägledd av Dig, efter nåden av ett gott liv och en salig död, får träda in i den ojämförliga härlighet med vilken Gud har krönt Dig, och i tacksamhet prisa och ära Dig i all evighet.

Amen.


V.   Be för oss, det goda rådets Moder.
R.   Att vi blir värdiga Kristi löften.Ave Maria x 3.


Låt oss bedja:

Påminn dig, milda Jungfru Maria, det goda rådets mäktiga Moder, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit övergiven..

Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min moder, du jungfrurnas jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets moder, Maria.

Amen.

Avslutande bön:

O Saliga Jungfru, värdig att bli Guds Moder, trofasta förmedlerska av de nådegåvor som din Son förlänar oss redan i detta liv, jag bönfaller Dig genom kärleken till din gudomlige Son, min Frälsare, Jesus Kristus, att av Den Helige Ande för mig utverka himmelskt ljus och det goda rådet, så att jag förstår att söka Guds härlighet och så främja min egen frälsning.


O Heliga Jungfru, på din mäktiga förbön hoppas jag bli bönhörd och från Himlen motta de nådegåvor jag ber om, ty näst efter Gud själv, är det till Dig jag sätter min tilltro.  

Amen.

April 20

Madonna with Vetch Flower, Meister Wilhelm von Köln, copy.

The Art of Christianity Collection. AP00013. Used with Permission.

O Maria, Obefläckade Jungfru, min Moder, det goda rådets mäktiga Moder, ta mig under ditt vägledande beskydd. Okunnig och blind som jag är, kan jag knappt urskilja det verkligt goda från det som är ont, på grund av djävulens förförelser, mina egna lidelser och världens falska maximer, som drar mig bort från Nåden till fördömelsens vägar. Om du inte leder mig med ljuset av din himmelska visdom kommer jag inte att kunna undkomma evig olycka.


Du som var apostlarnas rådgivare vid Kyrkans grundläggande, hjälp också mig genom Dina kloka råd, så att jag troget kan fullgöra alla mina plikter gentemot Gud och min nästa. Jag lovar fullt och fast att alltid följa Dina råd, och att vid tvivel, med tillförsikt ta min tillflykt till Dig.  Jag lovar också att vårda en öm hängivenhet till Dig, som det goda rådets Moder, så att jag vägledd av Dig, efter nåden av ett gott liv och en salig död, får träda in i den ojämförliga härlighet med vilken Gud har krönt Dig, och i tacksamhet prisa och ära Dig i all evighet.

Amen.


V.   Be för oss, det goda rådets Moder.
R.   Att vi blir värdiga Kristi löften.Ave Maria x 3.


Låt oss bedja:

Påminn dig, milda Jungfru Maria, det goda rådets mäktiga Moder, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit övergiven..

Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min moder, du jungfrurnas jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets moder, Maria.

Amen.

Avslutande bön:

O Saliga Jungfru, värdig att bli Guds Moder, trofasta förmedlerska av de nådegåvor som din Son förlänar oss redan i detta liv, jag bönfaller Dig genom kärleken till din gudomlige Son, min Frälsare, Jesus Kristus, att av Den Helige Ande för mig utverka himmelskt ljus och det goda rådet, så att jag förstår att söka Guds härlighet och så främja min egen frälsning.


O Heliga Jungfru, på din mäktiga förbön hoppas jag bli bönhörd och från Himlen motta de nådegåvor jag ber om, ty näst efter Gud själv, är det till Dig jag sätter min tilltro.  

Amen.

April 21

Madonna with Vetch Flower, Meister Wilhelm von Köln, copy.

The Art of Christianity Collection. AP00013. Used with Permission.

O Maria, Obefläckade Jungfru, min Moder, det goda rådets mäktiga Moder, ta mig under ditt vägledande beskydd. Okunnig och blind som jag är, kan jag knappt urskilja det verkligt goda från det som är ont, på grund av djävulens förförelser, mina egna lidelser och världens falska maximer, som drar mig bort från Nåden till fördömelsens vägar. Om du inte leder mig med ljuset av din himmelska visdom kommer jag inte att kunna undkomma evig olycka.


Du som var apostlarnas rådgivare vid Kyrkans grundläggande, hjälp också mig genom Dina kloka råd, så att jag troget kan fullgöra alla mina plikter gentemot Gud och min nästa. Jag lovar fullt och fast att alltid följa Dina råd, och att vid tvivel, med tillförsikt ta min tillflykt till Dig.  Jag lovar också att vårda en öm hängivenhet till Dig, som det goda rådets Moder, så att jag vägledd av Dig, efter nåden av ett gott liv och en salig död, får träda in i den ojämförliga härlighet med vilken Gud har krönt Dig, och i tacksamhet prisa och ära Dig i all evighet.

Amen.


V.   Be för oss, det goda rådets Moder.
R.   Att vi blir värdiga Kristi löften.Ave Maria x 3.


Låt oss bedja:

Påminn dig, milda Jungfru Maria, det goda rådets mäktiga Moder, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit övergiven..

Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min moder, du jungfrurnas jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets moder, Maria.

Amen.

Avslutande bön:

O Saliga Jungfru, värdig att bli Guds Moder, trofasta förmedlerska av de nådegåvor som din Son förlänar oss redan i detta liv, jag bönfaller Dig genom kärleken till din gudomlige Son, min Frälsare, Jesus Kristus, att av Den Helige Ande för mig utverka himmelskt ljus och det goda rådet, så att jag förstår att söka Guds härlighet och så främja min egen frälsning.


O Heliga Jungfru, på din mäktiga förbön hoppas jag bli bönhörd och från Himlen motta de nådegåvor jag ber om, ty näst efter Gud själv, är det till Dig jag sätter min tilltro.  

Amen.

April 22

Madonna with Vetch Flower, Meister Wilhelm von Köln, copy.

The Art of Christianity Collection. AP00013. Used with Permission.

O Maria, Obefläckade Jungfru, min Moder, det goda rådets mäktiga Moder, ta mig under ditt vägledande beskydd. Okunnig och blind som jag är, kan jag knappt urskilja det verkligt goda från det som är ont, på grund av djävulens förförelser, mina egna lidelser och världens falska maximer, som drar mig bort från Nåden till fördömelsens vägar. Om du inte leder mig med ljuset av din himmelska visdom kommer jag inte att kunna undkomma evig olycka.


Du som var apostlarnas rådgivare vid Kyrkans grundläggande, hjälp också mig genom Dina kloka råd, så att jag troget kan fullgöra alla mina plikter gentemot Gud och min nästa. Jag lovar fullt och fast att alltid följa Dina råd, och att vid tvivel, med tillförsikt ta min tillflykt till Dig.  Jag lovar också att vårda en öm hängivenhet till Dig, som det goda rådets Moder, så att jag vägledd av Dig, efter nåden av ett gott liv och en salig död, får träda in i den ojämförliga härlighet med vilken Gud har krönt Dig, och i tacksamhet prisa och ära Dig i all evighet.

Amen.


V.   Be för oss, det goda rådets Moder.
R.   Att vi blir värdiga Kristi löften.Ave Maria x 3.


Låt oss bedja:

Påminn dig, milda Jungfru Maria, det goda rådets mäktiga Moder, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit övergiven..

Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min moder, du jungfrurnas jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets moder, Maria.

Amen.

Avslutande bön:

O Saliga Jungfru, värdig att bli Guds Moder, trofasta förmedlerska av de nådegåvor som din Son förlänar oss redan i detta liv, jag bönfaller Dig genom kärleken till din gudomlige Son, min Frälsare, Jesus Kristus, att av Den Helige Ande för mig utverka himmelskt ljus och det goda rådet, så att jag förstår att söka Guds härlighet och så främja min egen frälsning.


O Heliga Jungfru, på din mäktiga förbön hoppas jag bli bönhörd och från Himlen motta de nådegåvor jag ber om, ty näst efter Gud själv, är det till Dig jag sätter min tilltro.  

Amen.

April 23

Madonna with Vetch Flower, Meister Wilhelm von Köln, copy.

The Art of Christianity Collection. AP00013. Used with Permission.

O Maria, Obefläckade Jungfru, min Moder, det goda rådets mäktiga Moder, ta mig under ditt vägledande beskydd. Okunnig och blind som jag är, kan jag knappt urskilja det verkligt goda från det som är ont, på grund av djävulens förförelser, mina egna lidelser och världens falska maximer, som drar mig bort från Nåden till fördömelsens vägar. Om du inte leder mig med ljuset av din himmelska visdom kommer jag inte att kunna undkomma evig olycka.


Du som var apostlarnas rådgivare vid Kyrkans grundläggande, hjälp också mig genom Dina kloka råd, så att jag troget kan fullgöra alla mina plikter gentemot Gud och min nästa. Jag lovar fullt och fast att alltid följa Dina råd, och att vid tvivel, med tillförsikt ta min tillflykt till Dig.  Jag lovar också att vårda en öm hängivenhet till Dig, som det goda rådets Moder, så att jag vägledd av Dig, efter nåden av ett gott liv och en salig död, får träda in i den ojämförliga härlighet med vilken Gud har krönt Dig, och i tacksamhet prisa och ära Dig i all evighet.

Amen.


V.   Be för oss, det goda rådets Moder.
R.   Att vi blir värdiga Kristi löften.Ave Maria x 3.


Låt oss bedja:

Påminn dig, milda Jungfru Maria, det goda rådets mäktiga Moder, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit övergiven..

Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min moder, du jungfrurnas jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets moder, Maria.

Amen.

Avslutande bön:

O Saliga Jungfru, värdig att bli Guds Moder, trofasta förmedlerska av de nådegåvor som din Son förlänar oss redan i detta liv, jag bönfaller Dig genom kärleken till din gudomlige Son, min Frälsare, Jesus Kristus, att av Den Helige Ande för mig utverka himmelskt ljus och det goda rådet, så att jag förstår att söka Guds härlighet och så främja min egen frälsning.


O Heliga Jungfru, på din mäktiga förbön hoppas jag bli bönhörd och från Himlen motta de nådegåvor jag ber om, ty näst efter Gud själv, är det till Dig jag sätter min tilltro.  

Amen.

April 24

Madonna with Vetch Flower, Meister Wilhelm von Köln, copy.

The Art of Christianity Collection. AP00013. Used with Permission.

O Maria, Obefläckade Jungfru, min Moder, det goda rådets mäktiga Moder, ta mig under ditt vägledande beskydd. Okunnig och blind som jag är, kan jag knappt urskilja det verkligt goda från det som är ont, på grund av djävulens förförelser, mina egna lidelser och världens falska maximer, som drar mig bort från Nåden till fördömelsens vägar. Om du inte leder mig med ljuset av din himmelska visdom kommer jag inte att kunna undkomma evig olycka.


Du som var apostlarnas rådgivare vid Kyrkans grundläggande, hjälp också mig genom Dina kloka råd, så att jag troget kan fullgöra alla mina plikter gentemot Gud och min nästa. Jag lovar fullt och fast att alltid följa Dina råd, och att vid tvivel, med tillförsikt ta min tillflykt till Dig.  Jag lovar också att vårda en öm hängivenhet till Dig, som det goda rådets Moder, så att jag vägledd av Dig, efter nåden av ett gott liv och en salig död, får träda in i den ojämförliga härlighet med vilken Gud har krönt Dig, och i tacksamhet prisa och ära Dig i all evighet.

Amen.


V.   Be för oss, det goda rådets Moder.
R.   Att vi blir värdiga Kristi löften.Ave Maria x 3.


Låt oss bedja:

Påminn dig, milda Jungfru Maria, det goda rådets mäktiga Moder, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit övergiven..

Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min moder, du jungfrurnas jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets moder, Maria.

Amen.

Avslutande bön:

O Saliga Jungfru, värdig att bli Guds Moder, trofasta förmedlerska av de nådegåvor som din Son förlänar oss redan i detta liv, jag bönfaller Dig genom kärleken till din gudomlige Son, min Frälsare, Jesus Kristus, att av Den Helige Ande för mig utverka himmelskt ljus och det goda rådet, så att jag förstår att söka Guds härlighet och så främja min egen frälsning.


O Heliga Jungfru, på din mäktiga förbön hoppas jag bli bönhörd och från Himlen motta de nådegåvor jag ber om, ty näst efter Gud själv, är det till Dig jag sätter min tilltro.  

Amen.

April 25

Madonna with Vetch Flower, Meister Wilhelm von Köln, copy.

The Art of Christianity Collection. AP00013. Used with Permission.

O Maria, Obefläckade Jungfru, min Moder, det goda rådets mäktiga Moder, ta mig under ditt vägledande beskydd. Okunnig och blind som jag är, kan jag knappt urskilja det verkligt goda från det som är ont, på grund av djävulens förförelser, mina egna lidelser och världens falska maximer, som drar mig bort från Nåden till fördömelsens vägar. Om du inte leder mig med ljuset av din himmelska visdom kommer jag inte att kunna undkomma evig olycka.


Du som var apostlarnas rådgivare vid Kyrkans grundläggande, hjälp också mig genom Dina kloka råd, så att jag troget kan fullgöra alla mina plikter gentemot Gud och min nästa. Jag lovar fullt och fast att alltid följa Dina råd, och att vid tvivel, med tillförsikt ta min tillflykt till Dig.  Jag lovar också att vårda en öm hängivenhet till Dig, som det goda rådets Moder, så att jag vägledd av Dig, efter nåden av ett gott liv och en salig död, får träda in i den ojämförliga härlighet med vilken Gud har krönt Dig, och i tacksamhet prisa och ära Dig i all evighet.

Amen.


V.   Be för oss, det goda rådets Moder.
R.   Att vi blir värdiga Kristi löften.Ave Maria x 3.


Låt oss bedja:

Påminn dig, milda Jungfru Maria, det goda rådets mäktiga Moder, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit övergiven..

Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min moder, du jungfrurnas jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets moder, Maria.

Amen.

Avslutande bön:

O Saliga Jungfru, värdig att bli Guds Moder, trofasta förmedlerska av de nådegåvor som din Son förlänar oss redan i detta liv, jag bönfaller Dig genom kärleken till din gudomlige Son, min Frälsare, Jesus Kristus, att av Den Helige Ande för mig utverka himmelskt ljus och det goda rådet, så att jag förstår att söka Guds härlighet och så främja min egen frälsning.


O Heliga Jungfru, på din mäktiga förbön hoppas jag bli bönhörd och från Himlen motta de nådegåvor jag ber om, ty näst efter Gud själv, är det till Dig jag sätter min tilltro.  

Amen.